Ura e Dashit

Ura e Dashit-Ujrat Termale Benje

Vendet per tu vizituar

 • Lumi i Langarices
 • Kanioni i Langarices
 • Ujrat Termale Benje

Karakteristikat e shtegut

 • Gjatesia:6.1km
 • Kohezgjatja vajtje-ardhje :3 ore
 • Periudha: gjate gjithe vitit
 • Niveli i veshtirsise; Mesatar

Pershkrimi

Lumi Lengarica ka një gjatësi prej 36.6 km dhe rrjedh në pjesën jugore të malit të Gramozit duke formuar një kanion madhështor me shpate te thepisura të përbërë nga shkëmbinj gëlqerorë. Kanioni përbën një ekostitem interesant karstik. Ka vlera shkencore, gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike, kulturore dhe turistike. Nisja bëhet nga Hoteli(Permet), aty ku fillon kanioni i Lengaricës. Fillimi i shtegut ndodhet përgjatë rrugës automobilistike Përmet-Petran – Benjë, 20.1 km nga qyteti i Përmetit. Nga Ura e Dashit deri te Ura otomane e Katiut (monument kulture i kategorisë së parë, shek XVIII) shtegu ka një gjatësi prej rreth 6.1 km. Ky shteg arrin lartësinë 500 metra mbi nivelin e detit dhe kalon siper kanionit, nga ku mund të shihen, përveç ujrave termale të Bënjës, edhe shpellat prehistorike (vendbanime të kohërave antike).

Dashi Bridge-Benje Thermal Waters

Place to visit

 • Langarica river
 • Langarica canyon
 • Benje thermal waters

Path’s characteristics

 • Length:6.1km
 • Duration day trip:3 haurs
 • Period:Throughout the year
 • Difficulty level:Medium

Description

The Lengarica River is 36.6 km long and flows to the southern part of the Gramoz Mountain, forming a majestic canyon with slanting slopes made up of limestone rocks. The canyon is an interesting karstic ecosystem. It has scientific, geologlcal, geomorphological, hydrological, biological, cultural and tourist values, The start of the trail is the Hotel(Permet), where the Lengarica canyon starts. It is located along the road Permet – Petran -Benje. 20.1km from the town of Përmet. From the Bridge of Dashi to the Ottoman Bridge of Katiu (first-class culture monument, XVIII century) the trail has a length of about 6.1 km. This trail reaches 500 meters above sea level and passes over the canyon, from where you can see, besides Benje thermal waters, prehistoric caves (antique settlements)

LEAVE A COMMENT