Fshati Leuse

Vendet per tu vizitar

  1. Fshati Leuse
  2. Fshati Sheper

Karakteristikat
       1. Gjatesia: 9,7km

2. Kohezgjatja vajtje-ardhe: 6 ore

3. Periudha:Mars-Nentor

4. Leveli: I veshtire

Pershkrimi

Ecja është e bukur dhe të ofron mundësinë të kalohet nga lugina e Vjosës në luginën e Zagorisë në një rrugë të
vjetër kafshësh që përdoret shpesh nga vendasit dhe barinjtë. Pjesa shqiptare e luginës së Zagorisë për shkak tē
vendndodhjes së saj të largët është e panjohur për shumicën e vizitorëve megjithëse kjo luginë ofron bukuri
natyrore. Nisja fillon nga Hoteli(Permet) drejt malit të Dhembelit. Shtegu vazhdon brenda një pylli ku në
dalje të tij shijohen pamje të mahnitshme të luginës së Vjosës dhe Parkut Kombëtar “Bredhi i Hotovës Dangëlli
Vazhdohet drejt grykës të malit Dhëmbel në perëndim dhe Nëmërçkës në lindje. Shtegu ofron pamje të malit
Lunxhëri dhe livadheve të Sheperit. Udhëtimi përfundon në fshat ku bëhet akomodimi në shtëpi pritëse.

Leuse-Sheper village

 Place to visit

  1. Leuse village
  2. Sheper village

Path’s characteristics

  1. Length:9,5km
  2. Duration round trip:6 hours
  3. Period:March-November
  4. Level:Difficult

Description

The hike is beautiful and offers the opportunity to cross the Vjosa river valley into the Zagori valley on an ancient animal road that is often used by locals and shepherds. Because of its remote location, the Albania part of the Zagori valley is unknown to most visitors, although it offers beautiful natural surroundings. The route begins from the Church in the village of Leusë and continues directly into the Dhembel mountains. The path continues into a forest with exquisite views of the Vjosa river and valley and the “Bredhi i Hotovës Dangelli National Park. We continue straight with the Gorge of Mount Dhembel to the west and the Nëmërçkë mountains to the east. The trail offers views of the Lunxhëri mountains and shepherds’ meadows. The trip ends in the village of Sheper where there are overnight accommodations offered in local guest houses.

 

 

LEAVE A COMMENT