Permet-Zleushe-Kosine- Permet

  1. Vendet per tu vizituar

~Lugina e lumit Vjosa

`Fshati karakteristik i Zleushes

~Kisha e Kosines

2. Karakteristikat e shtegut

~Gjatesia: 25km

~Kohezgjatja: Vajtje ardhje dite e plote

~Periudha: Prill-Nentor

~Liveli: I veshtire

Pershkrimi
Për këtë udhëtim ditor sfidues – më sfidues në teknikë sesa në gjatësi – merrni rrugën drejt fshatit Bodar i cili
ndodhet në krahun tjetër të lumit Vjosa, në kodrën përballë qytetit të Përmetit. Pas një seksioni fillestar me
asfalt, rruga kthehet në një shteg malor me disa seksione të shkurtra ngjitjeje ku ju mund ta sfidoni veten duke
pedaluar fort ose të shtyni biçikletën dhe të shijoni pamjen e mrekullueshme të luginës. Pas një kthese në te
majtë, shtegu përkeqësohet në një rrugë të ashpër traktori me disa pjesë shkëmbore, kështu që nuk është
shumë e lehtë për të pedaluar. Por – përveç sfidës, natyrës së egër dhe pamjes mahnitëse të luginës – shum
shpejt do të arrini në fshatin e vjetër të Zleushës, i cili ka disa shtëpi prej guri shumë të vjetra, dëshmitare te
historisë së zonës. Pasi lini fshatin Zleushë, rruga është e gjitha në zbritje deri sa dilni në rrugën kryesore me
asfalt në fund të luginës, e cila ju kthen përsëri në Përmet. Por pak përpara mbërritjes në rrugën me asfalt, mos humbisni viziten ne kishen me te bukur e te vjeter te fshatit Kosine. Kjo dite ishte “e zhytyr ne natyren e egerr”! Ju nuk do te gjeni uje/ushqim pergjat rruges, keshtu qe pajisuni mire perpare fillimit te aventures.

Permet-Zleushe-Kosine-Permet

  1. Place to visit

~Vjosa vallery

~Zleusge village

~Kosine church

2. Path’s characteristics

~Length: 25km

~Duration round trip: Full day

~Period: Aplil-November

~Level: Difficult

Description

For this challenging day tour – more technical then length-wise – you climb straight opposite of Permet into the hills. After an initial asphalt section the road becomes a dirt track with some short steep sectons, so either you challenge yourself here or push and enjoy the view. After a turn-off to the left the track deteriorates into a rough tractor road with some rocky parts, so not very easy to ride. But-besides the challenge, wilderness and view over the valley – you soon reach the old village of Zleushe, which has some very old houses, witnesses to the history of the region. After that i’s all downhill to the main asphalt road of the valley, which brings you back to Permet. But short before reaching the asphalt; don’t miss the beautiful old church in the village of Kosine. This day was “into the wild”! You find no water/food along the route, so equip yourself before starting.

LEAVE A COMMENT